Văn bản pháp luật Đất đai - Môi trường

Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT
Họ tên      
Email  
Mã bảo vệ   WMXCZV    
 
Các mẫu văn bản:
Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22/10/2013
Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão...
>>Download
Nghị quyết số 105/NQ-CP ban hành ngày 12/09/2013
Nghị quyết số 105/NQ-CP ban hành ngày 12/09/2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Đà Nẵng...
>>Download
Quyết định số 1570/QĐ-TTg ban hành ngày 06/09/2013
Quyết định số 1570/QĐ-TTg ban hành ngày 06/09/2013 phê duyệt chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...
>>Download
Quyết định số 1546/QĐ-TTg ban hành ngày 03/09/3013
Quyết định số 1546/QĐ-TTg ban hành ngày 03/09/3013 phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng than titan giai đoạn đến năm 2020...
>>Download
Thông tư số 1842/2001/TT-TCĐC ban hành ngày 01/11/2001
Thông tư số 1842/2001/TT-TCĐC ban hành ngày 01/11/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 1/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai...
>>Download
Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 02/11/2009
Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 02/11/2009 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...
>>Download
Phụ lục Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 15/4/2011
Phụ lục Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 15/4/2011 về ký hiệu loại đất trên các loại bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất...
>>Download
Thông tư 13/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 15/4/2011
Thông tư 13/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 15/4/2011 quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất...
>>Download
Quyết định số 1250/QĐ-TTg ban hành ngày 31/07/2013
Quyết định số 1250/QĐ-TTg ban hành ngày 31/07/2013 phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...
>>Download
Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ban hành ngày 25/07/2013
Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ban hành ngày 25/07/2013 quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư ...
>>Download
Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND
Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND Về việc thành lập quỹ phát triển đất thành phố Hà Nội...
>>Download
Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT
Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
>>Download
Thông tư 08/2007/TT-BTNMT
Thông tư 08/2007/TT-BTNMT  hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất...
>>Download
Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT
Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT  Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính...
>>Download
Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN
Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở...
>>Download
Thông tư số 14/2009/TT-BXD
Thông tư số 14/2009/TT-BXD Hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người có thu nhập thấp...
>>Download
Thông tư số 15/2009/TT-BXD
Thông tư số 15/2009/TT-BXD  Hướng dẫn phương pháp xác đinh giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án...
>>Download
Thông tư số 17/2009/TT-BXD
Thông tư số 17/2009/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước...
>>Download
Thông tư số 18/2009/TT-NHNN
Thông tư số 18/2009/TT-NHNN Quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị...
>>Download
Nghị quyết số 18/NQ-CP
Nghị quyết số 18/NQ-CP Về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp...
>>Download
Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT
Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...
>>Download
Thông tư số 24/2009/TT-BXD
Thông tư số 24/2009/TT-BXD Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP...
>>Download
Thông tư số 34/2009/TT-BXD
Thông tư số 34/2009/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung của nghị định 42/2009/NĐ-CP của Chính Phủ về việc phân loại đô thị...
>>Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
7/11/2013
Thông tư số 07/2013/TT-BVHTTDL ban hành ngày 01/11/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Nghị quyết số 117/NQ-CP ban hành ngày 01/11/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ban hành ngày 01/11/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Thông tư số 150/2013/TT-BTC ban hành ngày 29/10/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ban hành ngày 31/10/2013 [chi tiết]
Với hơn 2000 biểu mẫu cập nhật về các lĩnh vực được tải về từ trang chủ:http://www.hslaw.vn
9/12/2013
Quyền của tổ chức hành nghề luật [chi tiết]
9/12/2013
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
9/12/2013
Thay đổi người đại diện pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
9/12/2013
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
9/12/2013
Hồ sơ đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁP LUẬT
Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email: honghanh@hslaw.vn; Website: http://www.daotaophapluat.edu.vn
View My Stats