Khung giá đất tỉnh Gia Lai

Huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Họ tên      
Email  
Mã bảo vệ   2J58AJ    
 
Các mẫu văn bản:
Thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Phú Thiện tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Mang Yang tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Krông Pa tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Kông Chro tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Huyện KBang tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Huyện KBang tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Thị xã An Khê tỉnh Gia Lai - Khung giá đất năm 2013
Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã An Khê tỉnh Gia Lai năm 2013
>>Download
Khung giá đất Thị Xã Ayun pa Tỉnh Gia Lai năm 2012
Khung giá đất Thị Xã Ayun Pa Tỉnh Gia Lai năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định Số: 36/2011/QĐ-UBND Tỉnh Gia Lai...
>>Download
Khung giá đất Thị Xã An Khê Tỉnh Gia Lai năm 2012
Khung giá đất Thị Xã An Khê Tỉnh Gia Lai năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định Số: 36/2011/QĐ-UBND Tỉnh Gia Lai...
>>Download
Khung giá đất Thành Phố PLEIKU Tỉnh Gia Lai năm 2012
Khung giá đất Thành Phố PLEIKU Tỉnh Gia Lai năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định Số: 36/2011/QĐ-UBND Tỉnh Gia Lai...
>>Download
Khung giá đất Huyện Phú Thiện Tỉnh Gia Lai năm 2012
Khung giá đất Huyện Phú Thiện Tỉnh Gia Lai năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định Số: 36/2011/QĐ-UBND Tỉnh Gia Lai...
>>Download
Khung giá đất Huyện Mang Yang Tỉnh Gia Lai năm 2012
Khung giá đất Huyện Mang Yang Tỉnh Gia Lai năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định Số: 36/2011/QĐ-UBND Tỉnh Gia Lai...
>>Download
Khung giá đất Huyện Krông Pa Tỉnh Gia Lai năm 2012
Khung giá đất Huyện Krông Pa Tỉnh Gia Lai năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định Số: 36/2011/QĐ-UBND Tỉnh Gia Lai...
>>Download
Khung giá đất Huyện Kông Chro Tỉnh Gia Lai năm 2012
Khung giá đất Huyện Kông Chro Tỉnh Gia Lai năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định Số: 36/2011/QĐ-UBND Tỉnh Gia Lai...
>>Download
Trang: 1 2  
7/11/2013
Thông tư số 07/2013/TT-BVHTTDL ban hành ngày 01/11/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Nghị quyết số 117/NQ-CP ban hành ngày 01/11/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ban hành ngày 01/11/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Thông tư số 150/2013/TT-BTC ban hành ngày 29/10/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ban hành ngày 31/10/2013 [chi tiết]
Với hơn 2000 biểu mẫu cập nhật về các lĩnh vực được tải về từ trang chủ:http://www.hslaw.vn
9/12/2013
Quyền của tổ chức hành nghề luật [chi tiết]
9/12/2013
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
9/12/2013
Thay đổi người đại diện pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
9/12/2013
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
9/12/2013
Hồ sơ đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁP LUẬT
Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email: honghanh@hslaw.vn; Website: http://www.daotaophapluat.edu.vn
View My Stats