Khung giá đất tỉnh Thái Bình

Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình - Khung giá đất năm 2013
Họ tên      
Email  
Mã bảo vệ   30ANOK    
 
Các mẫu văn bản:
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 29/12/2012
>>Download
Bảng giá đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 29/12/2012
>>Download
Quyết định khung giá đất tỉnh Thái Bình năm 2013
Quyết định số 3152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành bảng giá đất và quy định về mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2013 ngày 29/12/2012
>>Download
Khung giá đất ở, đất sản xuất đất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011
Khung giá đất ở, đất sản xuất đất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011 ban hành kèm theo quyết đinh Số: 3013/QB-UBND Tỉnh Thái Bình...
>>Download
Khung giá đất Nông Nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011
Khung giá đất Nông Nghiệp Tỉnh Thái Bình năm 2011 ban hành kèm theo quyết đinh Số: 3013/QB-UBND Tỉnh Thái Bình...
>>Download
Quy đinh ban hành khung giá đất Tỉnh Thái Bình năm 2011
Quy định khung giá đất Tỉnh Thái Bình năm 2011 ban hành kèm theo Quyết đinh Số: 3013/QB-UBND Tỉnh Thái Bình...
>>Download
Quyết định ban hành khung giá đất trên địa bàn Tỉnh Thái Bình năm 2011
Quyết đinh Số: 3013/QB-UBND, ban hành về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Bình năm 2011...
>>Download
 
7/11/2013
Thông tư số 07/2013/TT-BVHTTDL ban hành ngày 01/11/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Nghị quyết số 117/NQ-CP ban hành ngày 01/11/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ban hành ngày 01/11/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Thông tư số 150/2013/TT-BTC ban hành ngày 29/10/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ban hành ngày 31/10/2013 [chi tiết]
Với hơn 2000 biểu mẫu cập nhật về các lĩnh vực được tải về từ trang chủ:http://www.hslaw.vn
9/12/2013
Quyền của tổ chức hành nghề luật [chi tiết]
9/12/2013
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
9/12/2013
Thay đổi người đại diện pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
9/12/2013
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
9/12/2013
Hồ sơ đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁP LUẬT
Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email: honghanh@hslaw.vn; Website: http://www.daotaophapluat.edu.vn
View My Stats