Khung giá đất Thành phố Hà nội

Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Tây Hồ - Khung giá đất năm 2013
Họ tên      
Email  
Mã bảo vệ   NM3LQ3    
 
Các mẫu văn bản:
Bảng giá đất khu dân cư nông thôn thuộc huyện Ứng Hoà - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất khu dân cư nông thôn thuộc huyện Ứng Hoà ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Ứng Hoà - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Ứng Hoà ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất tại thị trấn Vân Đình thuộc huyện Ứng Hoà - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất tại thị trấn Vân Đình thuộc huyện Ứng Hoà ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất vùng dân cư nông thôn thuộc huyện Từ Liêm - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất vùng dân cư nông thôn thuộc huyện Từ Liêm ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Từ Liêm - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Từ Liêm ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất khu vực giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất khu vực giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất tại thị trấn Cầu Diễn thuộc huyện Từ Liêm - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất tại thị trấn Cầu Diễn thuộc huyện Từ Liêm ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất khu dân cư nông thôn thuộc huyện Thường Tín - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất khu dân cư nông thôn thuộc huyện Thường Tín ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Thường Tín - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Thường Tín ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất tại thị trấn Thường Tín thuộc huyện Thường Tín - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất tại thị trấn Thường Tín thuộc huyện Thường Tín ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Thanh Xuân - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Thanh Xuân ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất vùng dân cư nông thôn thuộc huyện Thanh Trì - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất vùng dân cư nông thôn thuộc huyện Thanh Trì ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Thanh Trì - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Thanh Trì ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất khu vực giáp ranh thuộc huyện Thanh Trì - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất khu vực giáp ranh thuộc huyện Thanh Trì ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất tại thị trấn Văn Điển thuộc huyện Thanh Trì - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất tại thị trấn Văn Điển thuộc huyện Thanh Trì ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất khu dân cư nông thôn thuộc huyện Thanh Oai - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất khu dân cư nông thôn thuộc huyện Thanh Oai ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Thanh Oai - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Thanh Oai ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất khu vực giáp ranh thuộc huyện Thanh Oai - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất khu vực giáp ranh thuộc huyện Thanh Oai ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất tại thị trấn Kim Bài thuộc huyện Thanh Oai - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất tại thị trấn Kim Bài thuộc huyện Thanh Oai ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất vùng dân cư nông thôn thuộc huyện Thạch Thất - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất vùng dân cư nông thôn thuộc huyện Thạch Thất ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất tại thị trấn liên quan thuộc huyện Thạch Thất - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất tại thị trấn liên quan thuộc huyện Thạch Thất ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất khu dân cư nông thôn thị xã Sơn Tây - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất khu dân cư nông thôn thị xã Sơn Tây ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc các xã và các phường Viên Sơn, Trung Hưng, Trung Sơn Trầm thị xã Sơn Tây - Khung giá đất năm 2013
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc các xã và các phường Viên Sơn, Trung Hưng, Trung Sơn Trầm thị xã Sơn Tây ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
>>Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
7/11/2013
Thông tư số 07/2013/TT-BVHTTDL ban hành ngày 01/11/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Nghị quyết số 117/NQ-CP ban hành ngày 01/11/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ban hành ngày 01/11/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Thông tư số 150/2013/TT-BTC ban hành ngày 29/10/2013 [chi tiết]
7/11/2013
Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ban hành ngày 31/10/2013 [chi tiết]
Với hơn 2000 biểu mẫu cập nhật về các lĩnh vực được tải về từ trang chủ:http://www.hslaw.vn
9/12/2013
Quyền của tổ chức hành nghề luật [chi tiết]
9/12/2013
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
9/12/2013
Thay đổi người đại diện pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
9/12/2013
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
9/12/2013
Hồ sơ đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư [chi tiết]
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁP LUẬT
Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email: honghanh@hslaw.vn; Website: http://www.daotaophapluat.edu.vn
View My Stats